Hoogbegaafdheid

Hoe herken je hoogbegaafdheid?

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Hoe herken je hoogbegaafdheid?

De diversiteit onder hoogbegaafden is groot. In elke maatschappelijke en economische laag van de bevolking komen mensen voor die hoogbegaafd zijn. Ze kunnen daar soms zelf nog geen weet van hebben, behalve beseffen, 'dat ze anders zijn.' Omdat je persoonlijkheid het resultaat is van ervaringen in je leven maar ook je aanleg, komt begaafdheid op veel verschillende manieren tot uiting. Naast het hebben van een hoge intelligentie, sterke motivatie/volharding en veel creativiteit spelen ook sociale factoren een grote rol bij het 'komen tot prestaties.'

Hoge intelligentie

Intelligentie wordt meestal gemeten met een IQ-test. De algemene norm voor hoogbegaafd-zijn is een IQ hoger dan 130. Hoewel intelligentietesten in zekere zin betrouwbaar zijn, geven ze slechts een indicatie van de hoogte van je intelligentie. Je kunt tijdens een IQ test ook andere factoren meten, waaronder faalangst. Overvallen worden door angstige gedachten tijdens een IQ-test kan de testresultaten behoorlijk beïnvloeden.

Grote creativiteit

Hoogbegaafden zijn erg creatief in het bedenken van oplossingen voor problemen en vraagstukken. Een leuke manier om dat te toetsen, is de wijze waarop een hoogbegaafde rekensommen oplost. Een hoogbegaafde zal deze niet zozeer snel oplossen, maar zich vooral afvragen waarom bepaalde vraagstukken op een zekere manier uitgelegd worden en niet op een andere wijze. 'Er zijn toch meer manieren?' Een hoogbegaafde zal het niet nalaten om kritische vragen te stellen.

Sterke motivatie

Sterke motivatie als indicator voor hoogbegaafdheid is niet altijd gemakkelijk te herkennen. Een hoogbegaafd persoon laat sterke motivatie namelijk niet snel zien. Als hoogbegaafde raak je vaak pas gemotiveerd, wanneer je voldoende uitgedaagd wordt of ergens passie voor voelt. In dat geval bijt een hoogbegaafde zich bijna obsessief vast om de klus tot een goed einde te brengen.

Hoewel alle hoogbegaafde personen uniek zijn, bestaan er gezamenlijke kenmerken. Je kunt de kenmerken van hoogbegaafdheid grofweg onderverdelen in kenmerken m.b.t. het leervermogen en gedrag. Wil je meer lezen over de kenmerken van hoogbegaafdheid? Ga dan naar: Kenmerken Hoogbegaafdheid.


Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden