Hulp bij Opvoedingsproblemen

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Hoogbegaafd, HSP en opvoeding

Begeleiding bij opvoedings en verwerkingsproces

De meeste problemen waar ouders van hoogbegaafde kinderen mee te maken krijgen, ontstaan omdat er onvoldoende kennis binnen het gezin aanwezig is over hoogbegaafdheid. Als je niet weet waar je kunt letten, herken je de gedragingen en de ontwikkelingsvoorsprong van je kind niet. Vaak ook beseffen veel ouders pas na de diagnose 'je kind is hoogbegaafd' dat ze zelf niet-(h)erkend hoogbegaafd zijn. Het is daarom van belang voor jezelf als ouder, zowel als voor je kind, dat je in dit opvoedingsproces (en verwerkingsproces) goed begeleid wordt.

Onderkenning in onderwijs

In het onderwijs is steeds meer aandacht voor hoogbegaafdheid. Toch wordt hoogbegaafdheid op scholen zelden op tijd onderkend. Op school wordt een hoogbegaafd kind eerder gezien als 'ongemotiveerd,' 'lolbroek', 'opstandig' in plaats van hoogbegaafd, waardoor nader onderzoek niet plaatsvindt. Door weinig passend onderwijs kan je kind school 'saai' vinden en 'niet meer willen', of er gepest worden en daardoor erg verdrietig of boos.

Botsen met je onafhankelijke denkertje

Intens, gedreven, onderzoekend en onafhankelijk zijn mooie eigenschappen. Toch kan het als ouder veel energie en creativiteit kosten om met een onafhankelijk denkertje om te gaan. Zeker omdat de gangbare manier van opvoeden (straffen en belonen) niet past bij je hoogbegaafde kind. Leren conformeren botst namelijk met de creatieve, onderzoekende, onafhankelijke aard van je hoogbegaafde kind. Je kind heeft veel meer baat bij vriendelijke, maar kordate sturing met duidelijke verwachtingen en hulp bij het ontwikkelen van zelfdiscipline en verantwoordelijkheid.

Meer informatie over hulp bij opvoedingsproblemen bij Psycholoog Hoogbegaafdheid, vind je onder behandeling.

Wil je een afspraak maken of meer informatie? Je kunt me het beste even een e-mailbericht sturen. Ik antwoord zo spoedig mogelijk.

Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden