Hoogbegaafdheid

Wat zijn kenmerken van hoogbegaafdheid?

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Wat zijn kenmerken van hoogbegaafdheid?

De kenmerken van hoogbegaafdheid zijn ruwweg onder te verdelen in kenmerken die betrekking hebben op je vermogen tot leren en je gedrag. Om hoogbegaafd te zijn, hoef niet aan ieder van de kenmerken te voldoen. Hoogbegaafdheid kan immers pas op latere leeftijd naar voren komen, waardoor bepaalde kenmerken in een vroeger stadium van het leven niet zichtbaar waren.

Kenmerken van hoogbegaafdheid - leervermogen

 • Je hebt een hoge intelligentie en een uitmuntend geheugen
 • Je hebt een hoog leertempo, bent snel van begrip en maakt grote denksprongen
 • Je legt snel verbanden
 • Je hebt een grote woordenschat en bent taalvaardig
 • Je begrijpt een persoon voordat deze is uitgesproken
 • Je ziet verbanden waar anderen die niet zien
 • Je kunt de verworven kennis goed toepassen
 • Je idee├źn zijn creatief, origineel en je houdt ervan dingen te onderzoeken
 • Je hebt vele interesses
 • Je wisselt vaak van interesses
 • Je hebt een analytisch inzicht en probleemoplossend vermogen
 • Je denkt buiten reguliere kaders
 • Je stelt veel en vaak waarom-vragen
 • Je speelt met kennis, maakt vreemde combinaties
 • Je zet geleerde vaardigheden gemakkelijk op nieuwe gebieden in
 • Je leert door te proberen
 • Je bedenkt nieuwe theorieën en structuren
 • Kenmerken van hoogbegaafdheid - gedrag

 • Je hebt moeite met autoriteit en een sterk rechtvaardigheidsgevoel
 • Je bent of was geestelijk vroegrijp
 • Je stelt hoge eisen aan jezelf en anderen
 • Je bent in staat tot zelfreflectie
 • Je hebt een sterk inlevingsvermogen
 • Je bent kritisch en accepteert regels en tradities niet klakkeloos
 • Je hebt een sterke behoefte aan autonomie
 • Je werkt graag zelfstandig en hebt een hekel aan groepen
 • Je hebt een apart gevoel voor humor en taal
 • Je bent zeer alert, trouw, loyaal
 • Als je met een project bezig bent, vergeet je alles om je heen, je werkt er lang aan
 • Je hebt vaak het gevoel onder je niveau te presteren
 • Je kunt chaotisch zijn en hebt problemen met starten, voortzetten en afmaken van dingen
 • Je bent intuïtief en gevoelig
 • Hoogbegaafden vertonen vaak uitzonderlijk gedrag op een van de volgende gebieden:

 • Algemeen intellectueel vermogen
 • Specifieke academische aanleg
 • Creatief denken
 • Leiderschapstalent
 • Visuele of uitvoerende kunsten
 • 'Succesvolle intelligentie' bestaat uit drie componenten (R. Sternberg

 • Analytische intelligentie; vermogen om problemen op te lossen en de kwaliteit van ideeën te beoordelen
 • Creatieve intelligentie; vermogen om überhaupt goede problemen en ideeën te formuleren
 • Praktische intelligentie; vermogen om ideeën ook effectief in je alledaagse leven te gebruiken
 • Je bent pas 'succesvol intelligent' als je zowel analytisch, creatief als praktisch intelligent handelt. Daarvoor is een doelgerichte en succesvolle aanpassing aan de omgeving nodig (cultuur afhankelijk). Elk mens heeft in meerdere of mindere mate deze drie denkvaardigheden tot zijn beschikking. Het is echter zeldzaam dat iemand alle drie de vaardigheden even goed beheerst.

  Voor meer informatie klik op hulp bij hoogbegaafdheid

  Interessante wetenschappelijke artikelen:

  Hoogbegaafden gebruiken vaker hun fantasie bij probleemoplossing

  Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Florida laat zien dat hoogbegaafde studenten significant vaker gebruik maken van hun actieve verbeeldingskracht dan niet-hoogbegaafde studenten. Meest opmerkelijk was het resultaat dat hoogbegaafde studentes twee keer zo vaak hun verbeeldingskracht gebruiken dan niet-hoogbegaafde studentes. Verder laat de studie zien dat hoogbegaafde mannelijke studenten vaker gebruik maken van hun gevoel in het oplossen van vraagstukken dan niet-hoogbegaafde mannelijke studenten. University of Florida. Gifted students are more imaginative and emotional. Retrieved from Sciencedaily . (2011)

  © Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden