Hoogbegaafdheid en liefdesrelaties of HSP relatie

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Relatietherapie: Relatieproblemen en hoogbegaafd, HSP

Hoogstwaarschijnlijk lees je dit omdat relatieproblemen je parten spelen. Er is misschien sprake van veel ruzies, onbegrip, frustraties en teleurstellingen. Of misschien is er wel iets heftigs gebeurd, dingen waar één van jullie beiden (of beiden) moeilijk mee om kan gaan.

Hoogbegaafd, HSP en relaties

In relaties waar één van beiden hoogbegaafd is, bestaat er verschil in denksnelheid. In dat geval gaat één van beide partners zich vaak aanpassen. Zeker hoogbegaafden die ook hoogsensitief zijn, hebben de neiging zich sterk aan te passen. Wanneer één van jullie beiden moeite heeft om over problemen, emoties en gevoelens te praten, kan dat een druk op de relatie leggen. Communicatieproblemen en onbegrip zijn regelmatig terugkerende knelpunten voor hoogbegaafden in relaties.

Als beide partners hoogbegaafd zijn, verdwijnen gevoelens en emoties vaak naar de achtergrond. Het gevaar loert dat een relatie meer op een vriendschap dan een liefdesrelatie gaat lijken. Je denkt elkaar door en door te kennen, dat lijkt althans zo., Eigenlijk vul je veel in; je meent te weten wat de ander voelt, denkt, wil of verwacht.

Hechting en relaties

Je gezin van herkomst heeft een grote invloed op je denken, voelen en handelen. Hechtingspatronen kunnen veilig, maar ook onveilig zijn. Onveilige hechting kan oude pijnen (jeugdtrauma's), onvervulde verlangens, angsten, schuldgevoelens en onuitgesproken verwachtingen activeren en daarmee leiden tot relatieproblemen in je volwassen leven. Loop je ervoor weg, dan ontneem je jezelf de mogelijkheid om een diepere verbintenis aan te gaan met de ander en met jezelf.

Relatietherapeut voor hoogbegaafden en HSP

Behalve relatietherapeut ben ik ook paranormaal begaafd. Hierdoor kan ik snel tot de kern komen. Ik geef je inzicht in je relatieproblemen en hun achtergrond met duidelijke handvatten tot verbetering. Ik ben Universitair verbonden met mijn wetenschappelijk promotie onderzoek naar 'hechting, chronische traumatisering (jeugdtrauma), hoogsensitiviteit en burnout'.

Resultaatgericht en praktisch

Hoogbegaafden en HSP met relatieproblemen hebben tijdens hun zoektocht naar een oplossing vaak al diverse psychologen en therapeuten bezocht. Ze zijn daarom des te meer verrast over de snelheid waarmee ik de kern van hun problemen blootleg en hen concrete handvatten aanreik om de neerwaartse spiraal te doorbreken. Het doel is je relatie weer bevredigend te maken. Voor een maximaal resultaat werk ik daarom in individuele sessies. Als je ieder aan je eigen gedrag werkt, zijn de resultaten gunstiger.

In het algemeen geldt dat hoe langer wordt gewacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Het tijdig starten met relatietherapie is daarom van belang.

Meer informatie over hoogbegaafdheid en liefdesrelaties of HSP relatie vind je onder behandeling.


Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden