Relatietherapie voor hoogbegaafden en HSP

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Relatieproblemen en hoogbegaafd, HSP

Communicatieproblemen en onbegrip zijn vaak grote knelpunten voor een hoogbegaafde in relaties. De problemen met anderen beginnen al jong. Op school waar andere kinderen nog niet lezen, andere grapjes maken, kopvoeters tekenen enz ben je al snel een buitenbeentje. Andersom merken ook andere kinderen de verschillen op en reageren vaak afwijzend.

Hoogbegaafd, HSP en relaties

In relaties waar één van beiden hoogbegaafd of hoogsensitief is, is het onafwendbaar dat beide partners zich aanpassen teneinde balans te bereiken in de relatie. HSP hebben de neiging zich sterk aan te passen in een relatie. Wanneer één van beide partners daarnaast moeite heeft om over problemen, emoties en gevoelens te praten, kan dat een extra druk op de relatie leggen.

Als beide partners hoogbegaafd zijn verdwijnen emotie en gevoel vaak naar de achtergrond. De relatie wordt meer een vriendschap en minder een liefdesrelatie. De relatie kan daardoor te vanzelfsprekend worden. Je kent elkaar door en door, althans zo lijkt het, maar bent elkaar eigenlijk uit het oog verloren; je hoefde immers weinig moeite meer te doen.

Relatiecrisis

Wellicht lees je dit omdat je momenteel in een vorm van een relatiecrisis zit. Misschien is er wel iets heftigs gebeurd, dingen waar één van jullie beiden (of beiden) moeilijk mee om kan gaan. veel ruzies kunnen je vermoeien.

Achtergrond

Ook de invloed van je gezin van herkomst op het denken, voelen en handelen is groot. Oude pijn, onvervulde verlangens of onuitgesproken verwachtingen kunnen leiden tot teleurstelling en relatieproblemen. Durf je naar je gedrag te kijken dan kan je relatie groeien. Loop je ervoor weg, dan ontneem je jezelf de mogelijkheid om een diepere verbintenis aan te gaan met de ander en met jezelf.

In het algemeen geldt dat hoe langer wordt gewacht met het aanpakken van een moeizame relatie, hoe complexer de problemen worden. Het tijdig starten met relatietherapie is daarom van belang.

Meer informatie over relatietherapie en hoogbegaafdheid - hoogsensitiviteit vind je onder behandeling.


Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden