Gespecialiseerde hulp voor:

✔ Hoogbegaafden

✔ Hoogsensitieve Personen (HSP)

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Hulp bij (problemen met) hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit

Niet met alle hoogbegaafden en HSP gaat het automatisch goed. Een groot aantal hoogbegaafden heeft problemen gerelateerd aan hoogbegaafd zijn, zoals stress en burn-out, bore-out, depressie, geen aansluiting vinden met anderen, angst om fouten te maken, eetproblemen of eetstoornissen, eenzaamheid, leerproblemen, stemmingswisselingen, overgevoeligheid, relatieproblemen, minderwaardigheidsgevoelens, concentratieproblemen, opstartproblemen, problemen op het werk of andere problemen. Veel hoogbegaafden die er op latere leeftijd achter komen dat zij een IQ >130 hebben, ervaren een soort rouwperiode: 'hoe had mijn leven eruit gezien als ik het eerder had geweten?'

Ook wanneer je als ouder van een (of meerdere) hoogbegaafd(e) kind(eren) tegen problemen aanloopt, zijn de juiste handvatten belangrijk.


Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Veel hoogbegaafden redden zich goed in het leven, maar soms is extra hulp nodig. Omdat ikzelf hoogbegaafd en hoog sensitief ben en bovendien sterk vanuit de intuïtie werk, kan ik je snel laten zien welke factoren hebben bijgedragen tot je problemen. Ook geef ik je duidelijke handvatten tot mogelijke verbetering. Mijn ervaringsdeskundigheid is hierbij een groot voordeel. Zeker gezien hoogbegaafden aangeven dat zij in gesprekstherapie zelf het gesprek leiden. Ze praten de therapeut onder tafel, houden de controle stevig vast, maar komen daardoor nooit toe aan het beleven van hun gevoelens, hun pijn. Ook het inzicht volgt dan niet, leermomenten blijven uit en alles blijft ongewijzigd.


Begeleiding bij hoogsensitiviteit

Als HSP weet ik hoezeer hoogsensitiviteit je leven kan beïnvloeden. Je werk, studie, persoonlijke leven, leefomgeving, relaties, als hoogsensitief persoon kan de wereld een intense stempel op je welzijn drukken. In onze hectische, westerse maatschappij, wordt hoogsensitiviteit daarom regelmatig als last ervaren. Maar zoals bij alle mensen, is ook geen enkele HSP is hetzelfde. Dus ook de reacties op prikkels (innerlijk en van buitenaf), zelfs al zijn er wel overeenkomsten.

Om ervoor te zorgen dat jouw hooggevoeligheid een kwaliteit wordt, help ik je onder meer om beter naar je gevoel te luisteren, piekeren te verminderen, angsten en twijfels op te lossen en waar nodig ervaringen uit je verleden een plekje te geven. Tevens werken we aan je bewustwording. Bewustwording van jezelf; je lichaam, gedragspatronen, gedachten, emoties, gevoeligheden en hoe ermee om te gaan. Je leert je grenzen voelen, stellen en bewaken. Je innerlijke kracht versterken en een juiste balans vinden tussen wat jij nodig hebt en de eisen van de buitenwereld.

Geen lange intakeprocedure nodig

Behalve universitair opgeleid psycholoog ben ik ook paranormaal begaafd. Psychologisch inzicht, wetenschappelijke kennis, ervaring en paranormaal begaafdheid versterken elkaar in de behandeling. We kunnen daardoor snel starten met jouw behandeling. Je hoeft geen uitgebreid intakeproces te ondergaan. Ook is het niet nodig om je op een sessie voor te bereiden.

Ik geef je inzicht in je problemen, je situatie en je persoonlijkheid. Ik geef je duidelijke aanwijzingen over hoe je op een andere manier met moeilijke situaties om kunt gaan. Een wijze die voor jou haalbaar is en ook bij je past.

Resultaat- en cliëntgerichte werkwijze

De begeleiding is resultaat en cliëntgericht. Dit houdt in, dat ik reageer op wat jij nodig hebt met tot doel een optimaal resultaat voor jou te behalen. In de behandeling geef ik je inzichten, zoals waarom je last hebt van bepaalde klachten, problemen en leer ik je vastzittende patronen te doorbreken. Omdat ik geloof dat ieder mens kracht bezit, bied ik je duidelijke handvatten om je leven in eigen hand te nemen. Ook leer je je aangeleerd gedrag herkennen en waar het botst met je persoonlijkheid. Je wordt meer bewust van wie je bent, wat je doet en leer je te richten op wat je nodig hebt.

Aanmelden Psycholoog Hoogbegaafdheid en Hoogsensitiviteit

Je kunt je aanmelden op eigen initiatief. Een verwijsbrief is niet nodig! Ik werk met volwassenen, adolescenten vanaf 18 jaar, senioren.

Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden