Drs. Bernadette van Wouw

Ervaringsdeskundige HB, HSP en psycholoog

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Psycholoog en ervaringsdeskundige Hoogbegaafdheid en HSP

Klinische Psychologie en Carrière in het bedrijfsleven

Voordat ik mijn studie Klinische Psychologie startte aan de Universiteit Utrecht, heb ik langere tijd als manager in het bedrijfsleven gewerkt. Om mijn studie te bekostigen heb ik destijds mijn huis verkocht. Vervolgens ben ik binnen drieënhalf jaar Cum Laude afgestudeerd als doctorandus Klinische Psychologie. Je kunt aan mijn manier van werken duidelijk zien, dat ik mijn loopbaan in het bedrijfsleven ben gestart. Zo werk ik resultaat- en cliëntgericht tegelijk; ik zet cliënten aan het werk en leer hen om hun gedrag te beïnvloeden en te reguleren.

Wetenschappelijk onderzoek

Binnen het vooraanstaande University College London en de Traumatic Stress London (UK) heb ik langere tijd wetenschappelijk onderzoek gedaan naar stressverwerking bij trauma (PTSS), onder leiding van de internationaal befaamde trauma-specialist Professor of Clinical Psychology, Chris R. Brewin. Ook momenteel houd ik me bezig met onderzoek. Zo ben ik met mijn promotie onderzoek naar 'chronische traumatisering, hechting, persoonlijkheid en burn-out' verbonden aan de Universiteit.

Gespecialiseerde opleidingen, trainingen en kennis

In de loop der jaren heb ik diverse opleidingen, trainingen gevolgd en kennis verworven: Psychosociale therapie, Systeemtherapie, Schematherapie, Directieve therapie, Oplossingsgerichte therapie, Cognitieve gedragstherapie, Energetische behandeling, Hypnotherapie, Rationeel-Emotieve Therapie, Existentiële psychotherapie, Clientgerichte Psychotherapie, EMDR, Psychodynamische therapie, Gestalt therapie, Mentally Based Therapy, Coaching, EMDR, Droomanalyse, Exposure therapie en Mindfulness (MBSR). In de behandeling wordt tevens gekeken naar welke kwaliteiten en talenten je bezit en hoe je die verder kunt ontwikkelen, dit wordt Positieve Psychologie genoemd.

Vanaf jonge leeftijd al werd ik geconfronteerd met mijn paranormaal talent. In de loop der jaren heb ik dit talent verder ontwikkeld en heb ik geleerd het zuiver toe te passen om mensen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling.

Voordat ik jaren geleden startte met het begeleiden van mensen binnen mijn praktijk, ben ik jaren werkzaam geweest binnen de GGZ. Ook heb ik lange tijd binnen een psychiatrische privépraktijk gewerkt. Ik ben ervaringsprofessional op het vlak van hoogbegaafdheid, burn-out, eetstoornissen en hoogsensitiviteit.

In mijn praktijk behandel ik mensen met uiteenlopende klachten.


Psycholoog en Paranormaal begaafd

Ik ben tevens paranormaal begaafd. Wat is dat, een paranormaal begaafd persoon? Een paranormaal begaafd persoon is iemand, die informatie over iets of iemand krijgt via een andere dan 'de normale' zintuiglijke waarneming. Het is bij mij het beste te vergelijken met een sterk ontwikkeld verhoogd vermogen tot intuГЇtief voelen, zien, horen en weten. Ik ben helderziend, helderhorend, heldervoelend, helderruikend en helderwetend. Ik heb ruime ervaring om deze extra bronnen van informatie, naast de reguliere behandelmethoden, te gebruiken in de begeleiding van mensen. In mijn werk versterken psychologische inzicht, kennis en paranormaal begaafd zijn elkaar. Je hoeft daarom geen intakeprocedure te ondergaan. Je ook niet op een sessie voor te bereiden.

Als voorbeeld van het paranormale aspect, een situatie uit de praktijk

Dirk (21 jaar) vertelt me: 'Ik heb geen vrienden. Anderen maken veel gemakkelijker vrienden. Het lukt me gewoon niet. Ik sta altijd alleen.' Dirk voelt zichzelf onbegrepen door anderen. 'Een buitenstaander,' noemt hij het zelf. Ik zie en voel dat Dirk bijna wekelijks contact heeft met een kleine blonde man van zijn leeftijd. Het klikt goed tussen hen beiden, weet ik. Ze 'levelen' goed en zijn beiden erg slim (Dirk is hoogbegaafd). Ook hun interesses in fysica overlappen. Ik beschrijf de jongeman en vraag Dirk: 'Ken jij deze jongeman?' Ook vraag ik: 'Hoe ervaar jij vriendschap, hoe ziet vriendschap er volgens jou uit?' Ik voel tevens dat Dirk zichzelf in een slachtofferrol plaatst. Dirk denkt even na, geeft uiteindelijk aan: 'Ik ken deze jongen. We spreken vaak online met elkaar. We hebben interessante, diepe gesprekken samen.'
'Waarom niet eens samen afspreken?' stel ik voor.
Dirk zegt te begrijpen wat ik bedoel en vraagt me tevens: 'Hoe weet jij dat eigenlijk allemaal?'

Ik laat Dirk vervolgens zien, dat hij zichzelf een slachtofferrol aanmeet. Deze rol had een functie in zijn verleden. Ik vertel hem welke rol en waardoor (wat er gebeurt is en de invloed ervan op Dirk's zelfvertrouwen.) Ik laat Dirk tevens zien, dat deze rol niet meer bij hem past nu hij volwassen is.'

Neem contact op© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden