Hoogbegaafd, hoogintelligent en concentratieproblemen

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Hoogbegaafd, HSP en concentratieproblemen

Wanneer je concentratieproblemen hebt, vind je het moeilijk om je aandacht te focussen op een onderwerp of activiteit. Je raakt snel afgeleid. Concentratieproblemen kunnen diverse oorzaken hebben. Zo kan het lastig zijn om je te concentreren als je moe bent. Daar heeft iedereen wel eens last van. Deze klachten zijn vaak tijdelijk. Concentratieproblemen kunnen ook meer structureel van aard zijn.

Enkele algemene kenmerken van concentratieproblemen

  • Je kunt je aandacht moeilijk bij een bepaalde taak houden
  • Je hebt moeite met ordenen en het houden van overzicht
  • Je bent snel afgeleid
  • Je bent vergeetachtig en chaotisch

Beelddenken en taaldenken

Snel denken doe je door in beelden te denken (32 beelden per seconde) in plaats van in taal (2 woorden per seconde). Door in beelden te denken, heb je snel overzicht, ontdek je verbanden en kom je tot een passende oplossing. Hoog intelligente en hoogbegaafde mensen zijn in staat om in beelden te denken. Waarbij een hoogbegaafde zowel in beelden kan denken als taaldenken.

Doorzettingsvermogen en spanningsboog

Om tot prestaties te komen is doorzettingsvermogen van belang. Te weinig doorzettingsvermogen kan leiden tot onderpresteren. Hoe werkt dat? Een hoogbegaafde concentreert zich over het algemeen langdurig op een taak, wanneer de taak zijn of haar interesse heeft. Om tot goede prestaties te komen, is een bepaalde spanningsboog nodig, die niet te hoog en niet te laag mag zijn. Wanneer je te veel stress ervaart (bijv. door faalangst), is helder denken namelijk moeilijk. Je maakt fouten die je zonder stress niet zou maken.

Te lage spanningsboog

Als je te weinig spanning ervaart, verlies je concentratie. Je kunt niet meer helder denken en maakt onnodige fouten. Omdat voor veel hoogbegaafden de taken te gemakkelijk zijn, dwalen hun gedachten af. Taken die een beroep doen op je hogere orde denkvaardigheden of taken die beter bij je interesse passen, kunnen dat probleem (gedeeltelijk) oplossen. Echter, er zullen altijd taken blijven die niet interessant zijn, maar toch nodig zijn om een doel te bereiken. Je gedrag hierbij herkennen, onderkennen en veranderen door de juiste begeleiding kan ervoor zorgen dat je iets waar je aan begint ook volbrengt, zoals een opleiding (die altijd ook minder interessante elementen herbergt) afmaakt.

Te hoge spanningsboog

Faalangst is de angst om fouten te maken, of te mislukken in situaties waarin je wordt beoordeeld of denkt te worden beoordeeld als je geen goede prestatie levert. Angst staat voorop. Bij perfectionisme gaat het niet om angst maar om de drang iets zo te doen dat het (bijna) volmaakt is. Faalangst heeft bijna altijd een negatief effect op je prestaties. Bij perfectionisme hoeft dat niet het geval te zijn. Zowel een perfectionist als iemand met faalangst kan niet goed tegen tegenslagen. Wanneer een perfectionist veel tegenslag ontmoet, krijgt hij last van negatieve gedachten, emoties. Ditzelfde geldt voor iemand met faalangst.

Van positieve faalangst wordt wel gesproken, als je negatieve gedachten hebt voordat je moet presteren, terwijl deze gedachten wegvallen tijdens de taak en je beter presteert dan verwacht. Veel hoogbegaafden zijn overigens perfectionistisch. Een groot deel van de hoogbegaafden en HSP heeft tijdens zijn leven faalangst ontwikkeld.

Meer informatie over de hulp van concentratieproblemen, faalangst bij hoogbegaafden vind je onder concentratieproblemen.


Neem contact op

© Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden