Wat is hoogbegaafdheid?

'Het werkelijke kenmerk van intelligentie is niet kennis maar verbeeldingskracht'

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Wat is hoogbegaafdheid?

Voor hoogbegaafdheid bestaat geen enkele definitie die alles omvattend is. Hoogbegaafdheid wordt meestal gerelateerd aan een score van >130 op een intelligentietest. Volgens wetenschappers vormt hoge intelligentie inderdaad de basis van hoogbegaafdheid. Hoge intelligentie is echter niet het enige. Om te komen tot uitzonderlijke prestaties spelen naast intelligentie ook andere aspecten een essentiële rol. Daarom wordt gesproken van hoogbegaafdheid als iemand naast een hoge intelligentie ook beschikt over een grote creativiteit en sterke motivatie.

Er bestaan verschillende modellen van hoogbegaafdheid


Het model van Renzulli noemt drie aanlegfactoren van hoogbegaafdheid:
 • hoge intellectuele capaciteiten (IQ > 130)
 • grote creativiteit
 • sterke motivatie en taakgerichtheid

 • Volgens het model van Mönks zijn er vier factoren van hoogbegaafdheid:
 • hoge intellectuele capaciteiten (IQ > 130)
 • grote creativiteit
 • sterke motivatie en taakgerichtheid
 • omgevingsfactoren, als gezin, school en vriendenkring. De invloed kan positief en negatief zijn.

 • (Mönks, 1985)
  Hoogbegaafd Monks

  Volgens het multifactorenmodel van Heller is begaafdheid:
  Het potentieel om buitengewone prestaties te leveren in één of meer domeinen. Dit model gerelateerd begaafdheid niet alleen aan intellectuele capaciteiten, maar ook aan muzikale, sociale of lichamelijke begaafdheid. Verder wordt het behalen van uitzonderlijke prestaties ook beïnvloed door persoonlijkheidsfactoren, als vatbaarheid voor faalangst en vermogen tot zelfregulatie. Zo kun je een groot muzikaal talent hebben, maar kan faalangst je belemmeren om voor publiek op te treden.

  Het existentieel model geeft een ideaaltypische kernschets van hoogbegaafdheid (HB) met als kenmerken:
  Hoogintelligent (denken), autonoom (zijn), hoog-sensitief (waarnemen), rijkgeschakeerd gevoelsleven (voelen), gedreven en nieuwsgierig (willen), scheppingsgericht (doen) en creatief, snel, intens en complex (interactie met de omgeving).

  Het Delphi-model hanteert een zeer brede opvatting van hoogbegaafdheid:
  Een hoogbegaafde is een snelle en slimme denker, die complexe zaken aankan. Autonoom, nieuwsgierig en gedreven van aard. Een sensitief en emotioneel mens, intens levend. Hij of zij schept plezier in creëren.

  Voor meer informatie over de begeleiding bij (problemen met) hoogbegaafdheid zie behandeling bij hoogbegaafdheid.

  Wil je een afspraak maken of meer informatie? Je kunt me het beste even een e-mailbericht sturen. Ik antwoord zo spoedig mogelijk.

  Neem contact op

  © Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden