Hoge intelligentie of hoogbegaafd?

De zichtbare verschillen

Psycholoog Hoogbegaafdheid en HSP

Verschillen tussen hoge intelligentie en hoogbegaafd

Wanneer je mensen met een hoge intelligentie en hoogbegaafde mensen(IQ >130 met bovengemiddelde creativiteit en motivatie) met elkaar vergelijkt, worden wezenlijke verschillen in gedrag en denken tussen beide groepen zichtbaar. Een hoog intelligent persoon kan bijvoorbeeld zeer geïnteresseerd in iets zijn, terwijl een hoogbegaafde dan een hoge drang om nieuwe kennis te vergaren laat zien.

HI = Hoog intelligent

HB = Hoogbegaafd


HI: Beantwoordt de vragen die je stelt
HB: Bediscussieert je vragen tot in detail, is kritisch en bewerkt stellingen

HI: Laat eerder bovengemiddelde prestaties zien
HB: Kan bovengemiddeld maar ook gemiddeld of onder het gemiddelde presteren

HI: Hoort bij de top van de groep
HB: Presteert wisselvallig

HI: Luistert met interesse
HB: Luistert niet alleen, maar laat ook sterke gevoelens en opinies zien

HI: Leert gemakkelijk
HB: Weet het vaak al

HI: Heeft ongeveer zes tot acht herhalingen nodig om de stof te kennen
HB: Kent de stof na één tot twee herhalingen

HI: Begrijpt nieuwe ideeën
HB: Ontwikkelt en bewerkt ideeën

HI: Is graag tussen leeftijdgenoten
HB: Is liever in ouder gezelschap

HI: Snapt de bedoeling of betekenis van dingen
HB: Onderzoekt de toepassingen van dingen

HI: Maakt zijn werk af
HB: Start projecten

HI: Kopieert nauwkeurig
HB: Creëert vooral

HI: Houdt van school
HB: Houdt van leren

HI: Is tevreden over eigen leren en kunnen
HB: Is zeer zelfkritisch

Bovenstaand overzicht maakt gedragingen herkenbaar. Het is niet zo dat bepaald gedrag per definitie HI of HB toebehoort. Er zijn ook hoogbegaafden, die gedrag van beiden vertonen.


Wanneer ben je hoogbegaafd, hoog intelligent oftewel begaafd?

Intelligentie is de klassieke manier om begaafdheid te meten. De Binet-Simon-test is bijvoorbeeld een IQ test, die algemene intelligentie meet, waaronder het vermogen tot logisch redeneren, ruimtelijk inzicht en verbale intelligentie. Maar hoe hoog kan een IQ zijn oftewel gemeten worden?

Schaal indeling naar IQ:

 • IQ vanaf 181 en boven 200 - Supergenie
 • IQ van 166 tot 180 - Groot genie
 • IQ van 145 tot 165 - Genie
 • IQ van 132 tot 144 - Hoogbegaafd
 • IQ van 121 tot 131 - Begaafd
 • IQ van 111 tot 120 - Boven gemiddeld
 • IQ van 90 tot 110 - Gemiddeld
 • IQ van 80 tot 89 - Beneden gemiddeld
 • IQ van 68 tot 79 - Zwakbegaafd
 • IQ van 50 tot 67 - Licht verstandelijk beperkt
 • IQ van 25 tot 49 - Ernstig verstandelijk beperkt
 • IQ < 25 - Zeer ernstig verstandelijk beperkt

 • Wil je een afspraak maken of meer informatie? Je kunt me het beste even een e-mailbericht sturen. Je krijgt spoedig antwoord.

  Neem contact op

  © Psycholoog Hoogbegaafdheid | Alle rechten voorbehouden